adresa: ul. Serdara Jola Piletića br.3 - B/31 , Podgorica
office: ul. Seleme Maljević br. 48, Podgorica
tel/fax: +382 20 642 599
mob.: +382 69 059 399, +382 69 059 399
standardinzenjering@t-com.me
www.standardinzenjering.me
aktuelni projekti:
Izvođenje hidrotehničkih instalacija na apartmanskom objektu u Bečićima, Budva
Investitor:
L.R. DEVELOPMENT Budva
Godina izgradnje
Gradi se
Opšte karakteristike objekta:
5 lamela sa ukupno 180 stanova
Standard Inženjering d.o.o. | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit