adresa: ul. Serdara Jola Piletića br.3 - B/31 , Podgorica
office: ul. Seleme Maljević br. 48, Podgorica
tel/fax: +382 20 642 599
mob.: +382 69 059 399, +382 69 059 399
standardinzenjering@t-com.me
www.standardinzenjering.me
aktuelni projekti:
Izvođenje hidrotehničkih instalacija na Sportskoj dvorani, UP br. 38, izmjena i dopuna DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici
Investitor:
Gradnja Promet d.o.o. Danilovgrad
Godina izgradnje
2014-2015
Opšte karakteristike objekta:
Sportska dvorana
Standard Inženjering d.o.o. | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit