adresa: ul. Serdara Jola Piletića br.3 - B/31 , Podgorica
office: ul. Seleme Maljević br. 48, Podgorica
tel/fax: +382 20 642 599
mob.: +382 69 059 399, +382 69 059 399
standardinzenjering@t-com.me
www.standardinzenjering.me
aktuelni projekti:
Izvođenje hidrotehničkih instalacija na stambenoj zgradi-VILI Po+P+2 na urbanističkoj parceli UP 122 koja se sastoji od dijela k.p. 185/1 K.O. Kumbor,Herceg Nov
Investitor:
CIJEVNA KOMERC - Podgorica
Godina izgradnje
2014-2015
Opšte karakteristike objekta:
Po+P+2 - Luksuzna vila
Standard Inženjering d.o.o. | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit